Stěhování knihovny

Knihovna byla od 9. 9. 2013 uzavřena z důvodu stěhování. Dne 9. 12. 2013 byla pro veřejnost otevřena v nových prostorách na adrese Nám. J. Heřmana 80 - v bývalém sídle Městského úřadu Neveklov. Věřím, že čtenáři budou spokojeni.

Nahoře pohled na staveništi na místo, kde brzy bude výpůjční pult. Na obrázku dole totéž místo - současná knihovna.

 

 

Fotografie dětského oddělení po položení koberců, na druhé fotografii totéž místo s nanošeným nábytkem a knihami, na fotografii č. 3 současný stav - dětské oddělení pro starší děti.