Archiv

Akce 2013

Naši knihovnu navštívily ve dnech 16. a 19. dubna tohoto roku děti neveklovské mateřské školy se svými učitelkami. V úterý knihovnu svou návštěvou potěšily předškoláci - jedna třída v doprovodu paní učitelky Völflové a paní učitelky Diblíkové, další třída s paní učitelkou Kouklíkovou. V pátek pak dorazily dětičky ze středňáků s paní učitelkou Vovsíkovou a paní učitelkou Bumbálkovou a nakonec i ti nejmenší - mrňátka v doprovodu paní učitelky Krištofové. Dětem jsem přečetla pohádku o čarodějnici, s dětmi jsme si povídaly, ukázala jsem jim knihovnu a děti si mohly prohlížet knihy v dětském oddělení. Děti byly velmi šikovné - při hře "Popletené pohádky" našly všechny chyby v pomotaných názvech známých pohádek a všem jim píši jedničku s hvězdičkou. Těším se na další návštěvu dětí z MŠ Neveklov, které je pro knihovnu i mne samotnou příjemným zpestřením. Snad se nám to podaří ještě v tomto kalendářním roce.

Starší sdělení/Archiv (od nejnovějších po nejstarší sestupně):

 

Stěhování knihovny

Město Neveklov plánuje stěhování zdejší knihovny do prostor, kde do září 2012 sídlil právě městký úřad. Přesný termín přesunu prozatím není znám. Neměl by probíhat do konce roku 2012.

DOTACE ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

Jak už většina čtenářské obce ví, knihovna se bude přesouvat do staro-nových prostor po bývalém sídle Městského úřadu Neveklov. Město Neveklov bylo jedním z uchazečů o dotazce ze Strategického plánu Leader. MAS Posázaví, která Leader v regionu administruje, rozdělí mezi 13 vybraných projektů dohromady 18,1 milionu korun. Dne 19. 2. 2013 byli zástupci Města Neveklov (já za knihovnu a pan starosta Ing. Jan Slabý a pan místostarosta Karel Šebek za Město Neveklov samotné) v sídle Posázaví v Benešově obhajovat projekt přesunu knihovny. Právě obhajoba je oním důležitým momentem, kdy se rozhodne, zda právě my budeme jedním z oněch vybraných. Jak vyplývá ze zprávy Posázaví, o.p.s., z celkových 28 projektů byl právě i ten náš vybrán.

Připojuji krátký výtažek ze zprávy Posázaví, o. p. s.

(podrobně na http://tourist.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=4431):

".....Naopak velký přetlak byl ve Fichi „Aby se nám tu líbilo“, v níž se mohli zájemci ucházet o dotace na rozvoj prostorů pro spolkovou činnost, přípravu zázemí pro občanské aktivity a vzdělávání, zatraktivnění veřejných prostranství návsi a náměstí nebo zlepšení vzhledu obcí. V této Fichi žadatelé předložili 11 žádostí, uspěly jen tři z nich. Mezi podpořenými je Multifunkční dům v Daměnicích, rekonstrukce a přístavba sportovního sálu Domu dětí a mládeže v Benešově a stavební úpravy knihovny v Neveklově..."

Další informace o průběhu úprav a stěhování knihovny Vám, moji milí čtenáři, sdělím, jakmile se dozvím konkrétní podrobnosti.

            V Neveklovně dne 27. 2. 2013, M. Simonidesová, knihovnice

Vážení a milí čtenáři, ráda bych Vás informovala o dalších drobných pokrocích. V pátek 20. 9. skutečně v 17.00 nastoupila parta místních hasičů. Ačkoli obloha se zrovna zatáhla a lilo, jak se říká, jako z konve, hoši nelenili a během necelých dvou hodin byl nábytek pod střechou v nové knihovně. Děkuji tedy tímto hasičům a také panu J. Fulínovi, který nám věnoval svůj volný čas a pomohl nábytek převážet erárním traktůrkem. V úterý 24. 9. mi truhláři regály ukotvili ve zdech, pospojovali navzájem. Mohla bych pomalu oněch cca 10 tisíc knih, které tu od 12. 9. ležely na zemi, dávat do regálů, avšak v tomto týdnu doveze firma objednaný nábytek a vzhledem k tomu, že nový nábytek patří na místo, kde doteď odpočívala halda knih, nezbývá mi, než místo zařazování stěhovat knihy na místo jiné. Až se příště uvidíme, milí čtenáři, nevejdou se mi zřejmě bicepsy do rukávů :-). K tomu je třeba řešit řadu dalších dílčích problémů a věřte, že člověk se musí mnohdy obrnit velkou trpělivostí. Jeden řemeslník týden nebral telefon (byl na dovolené), další přišel 10 dní poté, kdy jsem jej požádala o pomoc, další na knihovnu zapomněl dočista a ozval se po týdnu s omluvou. Celá tato akce je jedním velkým dobrodružstvím, které mne však velmi těší a věřím, že i Vy budete trpěliví a vydržíte čekat na chvíli, kdy knihovnu budeme moci otevřít - připravenou na Vaši návštěvu. Děkuji za Váš zájem a trpělivost. Knihovnice M. Simonidesová, Neveklov 2. 10. 2013 

Vážení a milí čtenáři, stěhování knihovny probíhá pozvolna. Ve středu v minulém týdnu mi pomohl pan Květoň a pan Fulín s R. Matějkou přestěhovat některé regály a spolu s R. Kroupou také bedny s knihami. Ve čtvrtek nastoupila jako pomoc báječná parta pracantů ze Žabky (Tesco) - více než 30 čiperných, opravdu pracovitých lidí udělalo za 3 hodiny neskutečný kus práce, podařilo se jim přesunout veškerý knihovní fond z prostor pro čtenáře a i oni přesunuli několik polic. Bohužel prozatím většina regálů zůstává na svém místě ve staré knihovně; páteční výpomoc neměla dostatek sil na těžké regály. Není proto zatím možnost začít knihy řadit a knihovnu připravovat pro Vás. Proto, prosím, držte palce a žádám o shovívavost. Dá se již v tuto chvíli s téměř stoprocentní jistotou říci, že 7. října otevřít moci nebudu. Nicméně jdu se vrhnout na další hromádku knih, zásuvek a polic a věřím, že se mi podaří zapojit nějakou partu statných siláků, kteří mi pomohou se stěhováním pohnout. Radní paní Mužíková měla nápad oslovit místní hasiče, se kterými se dnes spojím a pokud mi bude přát štěstí, uděláme další kus práce. Všem čtenářům, kteří se nabízeli jako pomoc na stěhování, tímto velmi děkuji, ale někdy je to opravdu dřina a myslím, že tuto práci bych měla odvést já a parta stěhováků. Dovolím si také velmi vřele poděkovat místní večerce "u Filipa" za hromady banánových krabic, které od nich od dubna sbírám, zejména pak paní Novákové, která na mě nezapomínala, krabice mi schovávala a mnohdy i sama s krabicemi doběhla až ke knihovně. Opravdu velmi děkuji. Užívejte poslední letní, byť neletně vypadající, dny a čtěte :-) Vaše knihovnice M. Simonidesová  

 

 

Vážení čtenáři, mám pro Vás důležité upozornění (vložila jsem jej pro jistotu do více rubrik na našich stránkách):

Důležité upozornění: Od 9. 9. 2013 bude knihovna uzavřena z důvodu stěhování, a to minimálně na dobu čtyř týdnů. Pravděpodobný opětovný provoz knihovny bude zahájen 7. 10. 2013. Případný posun termínu si vyhrazujeme. Všem čtenářům děkujeme za pochopení. Pokyn k přesunu knihovna od pana starosty dostala dnes. Knihovna se bude přesouvat do budovy bývalého městského úřadu. Důležitá změna - bude zrušeno telefonní číslo pevné linky, knihovna bude nadále využívat mobilní telefonní číslo: 733265514 V Neveklově dne 29. 8. 2013

M. Simonidesová, knihovnice

Stavební úpravy

Dne 24. 7. 2013 byly zahájeny práce v prostorách, kam se bude knihovna přesouvat.

Další novinky Vám, milí čtenáři a ostatní návštěvníci našich stránech, sdělím, jakmile se nové zprávy ke mně dostanou.

 

 

Vyřazené knihy

Milí čtenáři a další občané Neveklova, dovoluji si upozornit na možnost odběru vyřazených publikací - jedná se o knihy, které zdejší knihovně byly věnovány a knihovna už tyto publikace ve fondu vlastní. Knihy jsou k dispozici na chodbě domu čp. 83 v prvním patře, u vchodu do knihovny.

 

Proběhlé akce:

V měsíci březnu zdejší knihovnu navštívili žáčci všech tříd zdejší mateřské školy a žáci 1. třídy ročníku 2011/2012 v doprovodu paní učitelky Kurešové.

2012:

Pátek 13. dubna v knihovně – Odpoledne s pohádkou a Večer s dobrodružstvím

Ač někteří pověrčivě pátek třináctého označují za nešťastný den, pátek třináctého dubna se v neveklovské knihovně vydařil. Odpoledne od tří hodin zde YMCA Neveklov spolu s místní knihovnou pořádaly Odpoledne s pohádkou pro malé děti. V knihovně se naráz sešlo celkem 29 občanů a občánků – 17 dětí a 12 dospěláků. Sedm malých šikulů obecenstvu představilo vlastní hru Strašidelný hrad – Dana Seidlová jako princezna, Dominik Hasman jako kuchař a rytíř, Ondřej Douša jako rytíř a strašidlo, Emilka Čermáková jako Víla, Adriana Fulínová co by vypravěč a Tereza Sedláková jako zvukař. Děti samy hru vymyslely a vytvořily pro ni figurky. Zasloužily si velký potlesk a jak protagonisté tak diváci si hru užili. Děti pak dostaly několik jednoduchých úkolů na pracovních listech a mohly se věnovat malování, čtení nebo jen prohlížení pohádkových knih. Mnohé se střemhlav vrhly na průzkum divadelních kulis hradeb. Poté, co se tato milá a veselá společnost rozešla, následoval od sedmnácté hodiny Večer s dobrodružstvím – hlavním tématem byli indiáni, povídání o nich, poslech části nesmrtelného příběhu o náčelníkovi Apačů Vinnetouovi. O něco komornější společnost pak byla vtažena báječnou karetní hrou o divokém západě tak, že jsme docela zapomněli na čas a kolem devatenácté hodiny jsme byli nuceni se od nedohrané hry rozejít, neboť mnohým (zejména těm nejmenším) tak kynul prázdný žaludek. Vzhledem k tomu, že po sedmnácté hodině kdosi z horlivých nájemníků domu čp. 83 uzamkl hlavní vchod do budovy, doufáme, že někdo z veřejnosti neodešel od zamčených dveří s nepořízenou, případně se za toto nedopatření omlouváme. Poděkování patří organizátorkám z YMCA Neveklov Markétě Doušové a Martině Fulínové, paní Marii Simonidesové za zapůjčení kárky na převoz kulis z budovy kina do knihovny, dětským hercům za nádherný divadelní kousek a především všem návštěvníkům obou akcí. Doufáme, že čas strávený s námi pro Vás nebyl ztraceným a těšíme se s Vámi zase někdy v rámci podobné akce na viděnou ve zdejší knihovně. za Městskou knihovnu Neveklov Martina Simonidesová

 

 

Knižní dary

Vážení a milí čtenáři,

do naší knihovny přibyla další řada knih - potrvá mi, než je zpracuji, zaeviduji a zabalím pro Vás, ale velmi tímto děkuji paní Bejčkové a panu Mazancovi z Neveklova, kteří knihovně darovali přes 300 titulů. Nemenší díky pak patří panu Kotrbovi (Neveklov 156) za nové knihy, které knihovně daroval.

Mějte hezký srpen, užívejte si slunce, dovolených, odpočívejte, hodně pijte a samozřejmě nezapomeňte číst.

Vaše M. Simonidesová

-------------------

 

Vážení a milí čtenáři.

Ačkoli slova díků jsou na těchto stránkách několikrát, nebude jich nikdy dost.

Chci velmi poděkovat jednak těm z Vás, kteří vybírají knihy vyřazené z fondu - díky Vám knihy neskončí ve sběrných dvorech, druhak dalším dárcům - panu Filipovi, paní Hlucháňové, panu Macháčkovi, paní Pocnarové z Borovky a velké díky pak patří panu Matyášovi z Dubí, který knihovně daroval hromadu nádherných publikacích o osobnostech české kultury, které dosud knihovna nevlastnila.

Všech těchto příspěvků si velmi vážíme a čtenářům, na které jsem nějakou náhodou zapomněla a nezmínila jsem je ve svých opakovaných děkovných příspěvících, se omlouvám - nebojte své dobré skutky připomenout a nechat se zvěčnit v kybernetickém světě na www.neveklov.knihovna.cz.

 

Přeji krásný konec května, lepší počasí (ač Vás od knih láká do přírody, za sportem a na zahrádky), a všem pevné zdraví.

Vaše knihovnice M. Simonidesová, Neveklov 27. 5. 2013

 

Knižní dary

Všem laskavým čtenářům děkuji za obrovské hromady knih, které v uplynulých měsících do knihovny doputovaly v podobě darů od Vás a mám velkou prosbu. Ty z Vás, kteří právě děláte pořádek ve svých knihovnách a rádi byste zdejší knihovně věnovali některé knihy, chci požádat o strpení a posečkání. S ohledem na přesun knihovny (do menších prostor) jsem nucena odepsat řadu knih (vyřazuji zejména duplicitní kousky a knihy takzvaně "mrtvé", tedy dlouhodobě nečtené, naprosto stran zájmu čtenářů), tudíž ačkoli mi nosíte opravdu hodnotnou literaturu, mnohdy ji vyřazuji právě proto, že knihy ve fondu už mám. Knihy, které v rámci "úbytků" odepíšu, pak na základě zákona nejdříve musím nabídnout dalším knihovnám a v případě jejich nezájmu pak také občanům. V současné době jsou před vstupními prostorami do knihovny (1. podlaží domu čp. 83) pouze ty knihy, které byly knihovně darovány, avšak do fondu se momentálně nehodí. Jsou volně k dispozici komukoli z veřejnosti.

 

Opačnou tendenci má pak jiná má žádost - kdo z čtenářů by rád ze své knihovny vyřadil některé tituly, které spadají do mimočítankové četby, ráda je přijmu - zejména pak Gogol, N. V. - REVIZOR, Pavel, O. - SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ, Hemingway, E. - STAŘEC A MOŘE, Komenský, J. A. - LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE, Wilde, O. - OBRAZ DORIANA GRAYE a další. Většinou titulů knihovna disponovala, avšak někteří bývalí čtenáři si knihy kdysi vypůjčili a knihovně už je nevrátili. 

    V Neveklově dne 27. 2. 2013, M. Simonidesová, knihovnice

Starší zpráva:

Některé knihy zdejší knihovna získala díky darům našich čtenářů a dalších obyvatel. Ráda bych jim za ně poděkovala. V měsíci únoru a březnu 2012 zdejší knihovna obdržela obsáhlý hodnotný knižní dar od pana Jána Sliackého, díky němuž knihovna získala řadu dějepisných publikací, historických románů, učebnic, nádherné publikace zdejší knihovně věnovali manželé Svobodovi z Mlékovic a manželé Vašátovi z Neveklova. Patří jim velký dík za obohacení našeho fondu. Díky patří také dalším - paní Hlucháňové z Bělice, paní Vlčkové z Bělice, paní Kůsové L. z Neveklova, paní Kůsové B. z Neveklova, panu Němečkovi z Neveklova a panu Boučkovi z Prčice, panu MUDr. Drábkovi z Neveklova, paní Bartošovské z Neveklova, paní Bačinové z Prahy, paní Kučerové z Prahy, dále panu Cikhartovi a slečně Kubecové z Vrchotic, paní Fulínové z Neveklova, paní Lhotové z Měřína, paní Veselé z Bělice, paní Slaninové z Prahy, paní Nakládalové z Neveklova, panu Chalušovi z Neveklova, panu Pospíchalovi, paní Boučkové z Vráců, paní Kudrnové z Neveklova, panu Maškovi z Neveklova, paní Vitejčkové z Neveklova, paní Adamové z Mlékovic, paní Novákové z Neveklova, paní Čermochové ze Záhoří. Za množství časopisů děkujeme paní Novákové z Neveklova, paní Fürbachové z Nahorub, paní Fulínové z Neveklova, manželům Sýkorovým z Neveklova. 

Také v květnu a červnu tohoto roku byly knihovně darovány řady krásných publikací - děkujeme paní Vovsíkové z Neveklova, manželům Vomastkovým z Jablonné, paní Slavíkové z Neveklova a dalším čtenářům, mnohdy anonymním, kteří knihy nechávají za dveřmi naší knihovny.

Do konce roku přibyla v knihovně opravdu notná řádka knih od našich čtenářů i dalších obyvatel města, poděkování patří mj. manželům Vyskočilovým z Neveklova a paní Novákové z Neveklova.

Všem čtenářům za knižní dary děkujeme.