Knihy od čtenářů

 

Vyřazené knihy

Milí čtenáři a další občané Neveklova, dovoluji si upozornit na možnost odběru vyřazených publikací - jedná se o knihy, které zdejší knihovně byly věnovány a knihovna už tyto publikace ve fondu vlastní nebo knihy, které byly z fondu vyřazeny (zejména z důvodu stáří, opotřebovanosti nebo duplicity ve fondu). Knihy jsou k dispozici na chodbě domu čp. 80 u vchodu do knihovny.