Knihy od čtenářů

Knihy od čtenářů a vyřazené publikace

 

PROSINEC 2013:

I do nové knihovny nám čtenáři nosí řadu nádherných publikací, které vyřadili ze svých knihovniček. Poděkování patří manželům Kotrbovým z Neveklova, manželům Vomastkovým z Jablonné, MUDr. Drábkovi z Neveklova, panu Vašátovi z Neveklova, který, mimo jiné, daroval knihovně dvě krabice brožovaných detektivek, o které je v naší knihovně velký zájem, paní Křemenové z Neveklova, panu Šandovi ze Zderadic, manželům Svobodovým z Mlékovic, paní Kudrnové L. z Neveklova, paní Svatkové J. z Neveklova, paní Chlupsové z Neveklova, paní Štichové z Nymburka, paní Lammelové z Neveklova, manželům Funketovým z Neveklova, slečně Kosíkové z Neveklova, slečně Karlové, která knihovně darovala řadu nádherných publikací, zejména čtivých ženských románů, o které je mezi našimi čtenářkami obrovský zájem. Děkujeme manželům Völflovým z Neveklova, paní Jankovské z Neveklova, panu Vránovi z Neveklova. Vskutku nemalé díky patří paní Aleně Jakoubkové - knihovně darovala několik set nádherných publikací. Těším se, až všechny knihy budu moci zapsat a zabalit a připravit pro naše čtenáře. Darovala naší knihovně také celou řadu vlastních titulů. Děkujeme také panu Macháčkovi z Neveklova, panu Rybníkáři z Neveklova, paní Čermochové a paní Jakubíčkové ze Záhoří, paní Zemanové ze Spolí, paní Kouklové z Neveklova a panu Jiřímu Adamovi z Neveklova, panu Mikešovi (nově také již z Neveklova), paní Van der Eent z Neveklova. Další dary zdejší knihovna dostala od paní Pavly Pohořalové a od slečny Elišky Vránové.

Jiní čtenáři přinesli do knihovny časopisy - děkujeme paní Fulínové z Neveklova, paní Schůtové z Neveklova, paní Povolné z Neveklova, paní Šálkové z Neveklova a paní Jankovské z Neveklova.

Dostala jsem však od občanů Neveklova také dary jiného rázu - pokojové květiny. Děkuji za ně paní Fraňkové, paní Bitarovcové a paní Chalupecké; paní Irena Vrkoslavová z Neveklova věnovala knihovně hračky pro zabavení nejmenších návštěvníků.

Slečně K. Obdržálkové patří mé velké poděkování za obstarání publikací z pražského obchodu, totéž platí pro slečnu M. Kosíkovou z Neveklova.

V roce 2015 knihovna obdržela knižní dary od paní Kunftové ze Živohošti. Děkujeme.

 

 

 
 

Vyřazené knihy

Milí čtenáři a další občané Neveklova, dovoluji si upozornit na možnost odběru vyřazených publikací - jedná se o knihy, které zdejší knihovně byly věnovány a knihovna už tyto publikace ve fondu vlastní nebo knihy, které byly z fondu vyřazeny (zejména z důvodu stáří, opotřebovanosti nebo duplicity ve fondu). Knihy jsou k dispozici na chodbě domu čp. 83 v prvním patře, u vchodu do knihovny, další ve vstupní chodbě u nové knihovny (zde přístup možný pouze v rámci otevírací doby).