Výluky v provozu:

 
 
 
 
Vážení čtenáři, knihovna bude v měsíci dubnu, 
tedy od úterý 2. 4. do úterý 30. 4. včetně uzavřena
z důvodu provedení revize knihovního fondu.
Nezapomeňte, prosím, že 
pondělí 1. 4. je svátek a středa 1. 5. také, tudíž před
uzavírkou bude knihovna otevřena naposledy
ve středu 27. 3. - pouze do 11.00 
a výjimečně i ve  čtvrtek 28. 3. od 13.00 do 18.00
a poté bude otevřeno od 6. 5. 2024.
Vyzvedněte si proto, prosím, do zásoby 
dostatečné množství duševní potravy.