Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů prezenční formou zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek od 1. 1. do 31. 12. daného roku
dospělí                                          120,00 Kč
děti do 15 let věku                           50,00 Kč
studenti (max. do 26 let věku)           80,00 Kč

Cena snížená - poplatek při registraci od 1. 9. 2016:
dospělí                                            65,00 Kč
děti                                                 20,00 Kč
studenti                                           45,00 Kč
 
Poplatky z prodlení - upomínky (sankční poplatky) - změna od 1. 12. 2019:
 
1. upomínka  35,- Kč
2. upomínka  50,- Kč
3. upomínka  65,- Kč
4. upomínka  150,- Kč